Parket met vloerverwarming

Steeds meer architecten, bouwers of verbouwers verkiezen het comfort van vloerverwarming te combineren met de gezelligheid van een houten vloer.

Ondanks de vele misverstanden is een parketvloer wel degelijk goed te combineren met vloerverwarming. Er zijn echter wel een aantal belangrijke voorschriften waar rekening dient mee gehouden te worden

Deze voorschriften kunnen we grofweg in 3 catgeorieën onderverdelen.

1. Vóór het plaatsen van de parketvloer.
2. Tijdens het plaatsen van de parketvloer.
3. N het plaatsen van de parketvloer.

Naast de algemene voorschriften wat betreft het plaatsen van parket, gelden voor het plaatsen van parketvloeren op vloerverwarming nog een aantal specifieke voorschriften die strikt moeten nageleefd worden. Als u deze richtlijnen opvolgt bent u verzekerd van een zorgeloze installatie


1. Tips vóór het plaatsen van de parketvloer.

Eisen gesteld aan de deklvoer :

 • De chape moet voldoende uitgedroogd zijn. Het vereiste massavochtgehalte van de dekvloer is  in combinatie met vloerverwarming ander dan een chape zonder vloerverwarming.
   • Maximum 1,8% CM meting voor cementgebonden dekvloeren
   • Maximum 0,3% CM meting voor anhydriet dekvloeren.
 • Start dus tijdig met verwarmen van de ruimtes door de vloerverwarming op te starten en geleidelijk aan te verhogen tot de maximale toegelaten temperatuur. Ook raden wij aan om steeds een bouwdroger te plaatsen als een snelle uitdroging gewenst is.
 • Een goede kwaliteit van de chape met voldoende trekkracht. Aangezien het parket mogelijks meer druk kan uitoefenen naar de ondergrond is een normale maar goede chape met minimaal 1N/mm² trekkracht aan te raden.
 • De dekvloer of chape moet droog zijn en blijven. Dit klinkt logisch want hout kan immers uitzetten bij contact met water. Hoe zorg je daarvoor ? Eenvoudig,  de dekvloer dient op het gelijkvloers zwevend geplaatst te worden op een afdoend (niet doorprikt) vochtscherm en moet steeds on-onderbroken opgetrokken zijn tot boven de dekvloer. In mensentaal betekend dit dat je een plastiek plaatst onder uw chape van minimum 0,2mm en optrekt tot boven de chape. Dit om eventueel contact met grondvocht of muurvocht, nu en in de toekomst, uit te sluiten.
 • Wat indien u ondergrond niet voorzien is van een dampscherm of plastiek onder de chape? Bij afwezigheid of beschadiging (zoals doorprikt) dampscherm kan een extra afscherming van de chape voorzien worden zoals een aangepaste rest- of drukvochtcoating of plastic folie aangebracht worden om het parket te beschermen tegen opstijgend grondvocht. Op de coating kan rechtstreeks verlijmd worden wat een betere geleiding van de warmte garandeert. Het gebruik van een plastic folie met daarop dempende isolatielagen is echter minder aan te raden omdat dit isolerende bufferlagen gaat creëren, wat het rendement van de vloerverwarming sterk gaat verminderen

 • Vloeropbouw
 • voorstelling_W&A_Parket_ voor_een_kwalitatieve_opbouw_van _de_ondergrond_met_een_vochtscherm_voor_het_plaatsen_van_parket_op_vloerverwarming
  voorstelling van de vloeropbouw voor parket met vloerverwarming

   

 • Traditionele cementchapes hebben geen hechtingsprimer nodig met de moderne parketlijmen. Anderzijds moeten de anhydriet dekvloeren wel eerst voorgeschuurd te worden om de “melkhuid” te verwijderen. Nadien dient een aangepaste primer aangebracht te worden teneinde een goede hechting van de lijm te garanderen (dit dient ook te gebeuren wanneer u geen vloerverwarming heeft)..
 • een constructievoeg of zettingsvoeg in de dekvloer moet overgenomen worden in de parketvloer. Zorg er dus steeds voor dat de zettingsvoegen op de gewenste locatie aangebracht zijn door uw uitvoerder van de chape. De overname van deze voeg wordt uitgevoerd door een kleine snede in de parket ter hoogte van de zettingsvoeg, en deze voeg wordt opgevuld met een licht elastische kit.
 • De meest toegepaste ondergrond is een chape maar er bestaan veel andere types ondergronden. Contacteer ons steeds als u een afwijkende systeem zou toepassen.

Keuze van het parket

Om de beste keuze te maken voor een parket in combinatie met vloerverwarming zijn er tegenwoordig gelukkig heel veel goede opties mogelijk. Best laat u zich adviseren door een specialist ter zake en wij helpen u uiteraard graag verder. Allereerst maakt u best uw keuze vóór de plaatsing van uw dekvloer zodat u de gekozen parket dikte kan doorgeven aan uw aannemer of chapist. Hierdoor kan mooi vlakke overgang gemaakt worden naar andere vloerbedekkingen of dorpels.

Ook hier zijn er een aantal voorschriften die nauwgezet dienen gevolgd te worden:

Tips bij het kiezen van een parket op vloerverwarming

 • Kies stabiele houtsoorten. Niet alle houtsoorten zijn echter even geschikt op vloerverwarming (oa beuk, kerselaar, esdoorn,…), ook hier kunnen wij u adviseren welke houtsoort geschikt is om op vloerverwarming te plaatsen.
 • Neen bij voorkeur parket met een geringe dikte zodat de warmteweerstand van de gehele opbouw niet hoger is dan 0,18m²K/W. Doorgaans zal een parket van maximaal 18mm uit loofhout hieraan voldoen.
 • de parket moet geschikt zijn en getest op vloerverwarming, en dus gecertificeerd zijn om de maximale temperatuur van 28°c probleemloos aan te kunnen.
 • het hout moet gedroogd zijn en gestabiliseerd 

welk parket kies je nu best

 • Stabiele parketvloeren en vormen zijn best geschikt voor het plaatsen op vloerverwarming op voorwaarde dat de constructie goed is uitgevoerd en men u voldoende garanties geeft. Daarom zijn massieve tand en groef parketvloeren alsook kopshout doorgaans niet geschikt om te gebruiken in combinatie met vloerverwarming. Vraag steeds naar de garantievoorwaarden.
 • Wenst u toch een massief parket, neem dan bij voorkeur een Traditioneel massief parket. Dit type parket is namelijk gestabiliseerd door de opbouw met een onderparket. Deze tweelaagse plaatsingsmethode garandeert een stabiele parketvloer. Door jarenlange ervaring adviseren wij een maximale breedte van 16cm om eventuele stabiliteitsproblemen van uw parketvloer te vermijden, kleinere parketvormen zoals bvb mozaïekparket (dambord, lamel op kant,….) stroken,… kunnen ook op vloerverwarming geplaatst worden.
 • De meest zeker keuze tegenwoordig is de meerlagen parket of samengestelde parket en is uiterst geschikt in combinatie met vloerverwarming. Dit is een perfect alternatief voor massieve parket  en kan bij de topfabrikanten niet meer van een massief parket onderscheiden worden. Door zijn opbouw en samenstelling beweegt deze parketvorm minder en is deze vormvaster dan massieve parketvloeren waardoor deze parket ook in heel brede planken kan toegepast worden op vloerverwarming. Belangrijk is wel dat de fabrikant van deze parketvloeren garantie geeft op vloerverwarming. Kwalitatief mindere merken geven immers niet altijd voldoende garanties dat hun product op vloerverwarming mag geplaatst worden of zijn er zelf niet voor geschikt. Vergis u dus niet, niet elke samengestelde parket is dus geschikt, en wij begeleiden u graag bij deze keuze.

Opstarten van de vloerverwarming vóór het plaatsen.

Het verwarmingssysteem wordt na de plaatsing van de dekvloer slechts na de juiste wachttijd (als de dekvloer voldoende droog is) (minimum 21 dagen), traag in werking gesteld tot een temperatuur van ongeveer 20° Celsius bereikt wordt in de buizen. Dan moet de temperatuur gradueel dagelijks met 5° Celsius verhoogd worden tot de temperatuur in de buizen een 40° Celsius bedraagt, Deze temperatuur moet aangehouden worden tot de dekvloer het gewenste massavochtgehalte bereikt heeft. 

Bij de modernste installaties is reeds een droogstoof programma voorzien waarbij de verwarmingsregeling de temperatuur over een periode van 6 weken een ideale curve laat aflopen en waarbij er geen risico’s zijn op schade aan de deklvoer. Start hier tijdig mee want het gebeurt vaak dat men omwille van planning de snelheid dient op te drijven.

Zorg dat alle bedekkingen van de chape vermeden worden. Het gebeurt vaak dat alle werk- of bouwmaterialen op de chape blijven staan en dit zorgt ervoor dat het vocht in de chape blijft.

In de praktijk moet soms nog van alles gebeuren tijdens de opbouw van uw droomwoning waardoor de chape onvoldoende tijd krijgt om te drogen. Om uw planning te kunnen volgens is het aan te raden om een bouwdroger te plaatsen zodat uw chape tijdig droog is.

Tijdens de voorafgaande werfcontrole meten wij onder andere het vochtgehalte, de temperatuur van de dekvloer en de omgeving alsook de trek en druksterkte van de chape.

de vuistregels zijn dus :

 • start tijdig uw geleidelijk vloerverwarming op, minimum 2 maand vóór de gewenste uitvoerdatum
 • hou de maximale temperatuur van de chape aan tot het juiste massavochtgehalte is bereikt. Zet dus niet af vóór het chape vocht is gemeten
 • gebruik de chape droogstoof procedure in uw ketel
 • vermijd alle bedekking van de chape.
 • gebruik een bouwdroger

2. Tijdens het plaatsen van de parketvloer.

Alle voorwaarden zijn voldaan en er kan gestart worden aan de installatie van uw parket. Waar moet u dan op letten?

 • Ruimtetemperatuur minimum 18°c. Net vóór het plaatsen moet de vloerverwarming teruggebracht worden tot een 20 graden in de buizen
 • afhankelijk van het type parket zal het parket tijdens de plaatsing een stabiliteitsperiode doormaken. Elke gelijmde laag zal een tweetal dagen ná het plaatsen gestabiliseerd worden door de temperatuur gradueel met een 3-5° Celsius per dag te verhogen tot een 35-40° Celsius in de buizen. Deze stap dient ook steeds gevolgd te worden indien de vloerverwarming volledig werd afgezet. Deze stappen dienen bij het plaatsen van traditioneel parket 2x herhaald te worden omdat deze 2 gelijmde lagen in de opbouw heeft. Wij bezorgen u een gepast schema die past bij uw parket en installatie
 • Tijdens de winterperiodes zal de vloerverwarming niet meer afgezet worden tijdens en ná de installatie.
opbouw-chape-voor-parket-op-vloerverwarming
opbouw van parket met onderliggende vloerverwarmingsbuizen

parketvloer op vloerverwarming, zichtbaar gemaakte verwarmingsbuizen

 • Als service wordt tijdens het plaatsen van de parketvloer een hotspy geplaatst onder de parketvloer. Dit is een strip die onder de parketvloer wordt geplaatst om de temperatuur op te meten. Indien er problemen zijn met de parketvloer wordt deze sensor gecontroleerd. Indien de temperatuur niet hoger gekomen is dan door de fabrikant bepaald is, dan heeft u fabrieksgarantie* op uw beschadigde plank.

* Afhankelijk van de voorwaarden opgelegd door de fabrikant. Contacteer ons voor de details.


3. NÁ DE PLAATSING VAN DE PARKETVLOER.

Uw parket is klaar voor gebruik. Tijd op te genieten van de gezelligheid van uw parket en de warmte van uw vloerverwarming. Hierbij enkele tips op uw parket lang mooi te houden

 • Bij de eerste opstart van uw installatie, start steeds met een lage temperatuur en bouw deze geleidelijk op. Het is gebruikelijk dat de temperatuurstijging van het water niet groter is dan 3°c per dag.
 • Na de plaatsing van de parketvloer moet men er voor zorgen dat de temperatuur aan de bovenkant van de chape maximum 28 graden bedraagt (dit is ongeveer een 35° tot maximum 40 graden in de buizen)  W&a parket helpt u samen met uw installateur HVAC om uw installatie correct in te stelen zodat u zorgeloos van uw parket kan genieten. Borg daarom eventueel uw instellingen zodat niemand deze nog kan wijzigen.

Het is dus uiterst belangrijk om de vloerverwarming nooit direct op volle kracht te laten draaien, zelfs niet ettelijke jaren na de plaatsing.

 • Een optimale luchtvochtigheid is goed voor uw gezondheid en ook voor het parket. De relatieve luchtvochtigheid in een ruimte is optimaal tussen de 45 en 65% RV (relatieve vochtigheid). Aangezien uw parketvloer op vloerverwarming geplaatst is, zal de hygrische vervorming van deze houten vloerbekleding groter zijn dan in normale omstandigheden. Bovendien kunnen de houten elementen onderaan en bovenaan een andere vochtgehalte aannemen die bij vloerverwarming nog eens versterkt wordt. Een lange periode van extreme droogte vergroot de kans op vervorming, vorming van scheurtjes of open spleetjes. Door de juiste keuze van parket kan u dit alvast beperken. Merkt u een probleem tracht dan uw luchtvochtigheid op peil te houden door het plaatsen van een luchtbevochtiger.  Men dient er zich dan ook terdege van bewust te zijn dat de kans op vervorming, vorming van scheurtjes of open spleetjes in de voegen mogelijk is afhankelijk van de kwaliteit van het parket. Meer info over het binnenklimaat kan u hier lezen

Een optimale luchtvochtigheid is goed voor uzelf, uw gezin en uw parketvloer.

 • Wenst u de relatieve vochtigheid nauwgezet op te volgen dan zijn er eenvoudige en goedkope luchtvochtigheidsmetertjes beschikbaar die de minimum en maximum vochtigheid over een bepaalde periode voor u bijhouden. Zo kan u tijdens de winterperiodes alles nauwlettend in het oog te houden.

  Blijkt uw parket toch extreme spleten of vervorming te vertonen gelieve ons onmiddellijk te contacteren. Wij sturen dan zo snel mogelijk een bekwaam persoon om de oorzaak vast te stellen zodat de schade enigszins kan beperkt worden.

 • Zet uw verwarming tijdens de winter nooit volledig af. Indien de woning in de winter voor een korte periode zou verlaten worden en u de verwarming zou verlagen, is het aan te raden deze niet volledig af te sluiten maar eventueel te verlagen zodat u de vloerverwarming niet in fases moet herstarten bij terugkomst. (zoals bij het begin van de verwarmingsperiode).

 • Het bedekken van dergelijke parket met tapijten verhoogt de temperatuur aan de oppervlakte waardoor men plaatselijk meer kans heeft op grotere voegen, dus het bedekken van parketvloeren met vloerbedekkingen allerhande is niet aan te raden, zeker als u tegenaan de limieten van de temperatuur van 28° zou verwarmen

 • Deze richtlijnen kunt u ook nog eens nalezen in het ARTIKEL verschenen in het parketmagazine van september 2014.

Copyright © 2019 W&A Parket. All rights reserved. Cookies | Disclaimer | Privacy statement