Parketvormen

Parketvloeren, plankenvloeren en houten vloerbedekkingen zijn harde vloerbedekkingen voor binnentoepassing die bestaan uit houten vloerdelen in massieve vorm of samengestelde vorm op basis van hout. Een parketvloer is massief als de houten slijtlaag groter is dan 2.5mm. kleiner dan deze spreken wij van fineerhout. Indien de toplaag niet uit hout bestaat spreken wij niet over parket (vb laminaat).

Parketvloeren en houten vloerbedekkingen die uitgevoerd zijn volgens de voorlichting van het WTCB voldoen aan de Europese Bouwproductierichtlijn (richtlijn CPD EC 89/106). Alle aannemingen van W&A Parket worden volgens deze richtlijnen uitgevoerd en dit voor wat betreft:

 • Mechanische sterkte en stabiliteit
 • Brandveiligheid
 • Hygiëne; gezondheid en milieu
 • Gebruiksvriendelijkheid
 • Bescherming tegen geluid
 • Energiebesparing en thermische isolatie.
 • Dimensionale stabiliteit
 • Afwerkingsgraad van het parket.

Parket types

 1. Parketvloeren en houten vloerbedekking – Het onderscheid tussen parketvloeren en houten vloerbedekkingen wordt gemaakt op basis van Europese normaliseringdocumenten. Hierin vindt men dat bij en normaal gebruik en onderhoud van een parketvloer, men uit gaat van 2 tot 3 renovaties tijdens een normale levenscyclus. Daarom zegt men dat een parketvloer een minimale massieve houten slijtlaag moet hebben van 2.5mm om een leven lang mee te gaan.Is de toplaag minder dan 2.5mm dan spreekt men van houten vloerbedekking (ook fineerhout)Vloerbedekkingen waarvan de slijtlaag niet uit hout bestaat, terwijl de onderlagen eventueel wel uit houtachtige materialen bestaan (vb vezelplaat) zijn bijvoorbeeld de laminaatvloeren (ook wel verkeerdelijk gestratifieerd of gelamineerd parket genoemd), de benaming laminaat”parket” is dus verwarrend en onjuist
 2. Parketvloeren
  • DE MASSIEVE PARKETVLOER – Dit zijn parketvloeren waarvan de planken of elementen uit één laag hout bestaan en waarbij de slijtlaag minimaal 6mm bedraagt bij het ogenblik van de plaatsingHiertoe behoren o.a.: plankenvloeren, mozaïekparket, parketvloer met tand en groef, lamparket (of traditionele parket), kopshouten vloeren.
  • MEERLAGIGE PARKETVLOEREN – Dit zijn parketvloeren waarvan de stroken opgebouwd zijn uit 2 of meerdere houten of houtachtige materialen, met een minimale slijtlaag van 2.2mm op het ogenblik van de plaatsing. Deze versie kan bestaan in voorafgewerkt of afgewerkt parket
 3. Houten vloerbedekking – Hieronder verstaat men meestal de fineerparket met een toplaag van +-1mm en een onderlaag van MDF of vezelplaat. Deze vloeren worden hoofdzakelijk afgewerkt vanuit de fabriek met een vernislaag. Deze afwerkingslaag zal de kwaliteit van de vloer bepalen.

Soorten parketvloeren

 • Planché – Dit zijn massieve houten vloeren bestaande uit planken, voorzien van tand en groef (2 of 4-zijdig). De planken hebben een dikte van 18 tot 40mm en variabele of vaste lengtes en breedtes. Deze kunnen op een balkenlaag genageld worden of verlijmd worden op de ondergrond. Alhoewel het eerder af te raden is wordt deze vloer ook wel zwevend gelegd.De meeste types worden brut geplaatst en dienen nog geschuurd en afgewerkt te worden.Een plankenvloer (nl planchi) werd vroeger vaak als ondervloer gebruikt voor parketvloer omdat er nog geen multiplexen bestonden, waardoor deze elkaar stabiliseerde. De meest gebruikte houtsoorten bij planchi vloeren zijn: grenen, vuren, lariks, pitch-pine, enz (kortom alle naaldhoutsoorten)
  In afwachting van het verschijnen van een Europese norm kunnen er geen specifieke eisen gesteld worden m.b.t. het uitzicht (vb: kwasten, barsten, krimp, enz…)Door het gebrek aan deze vaste criteria kan men soms geen onderscheid maken tussen een plankenvloer en parketvloer, alhoewel deze verschillen groot zijn op gebied van kwaliteit.
 • Mozaïek parketvloeren – De massieve mozaïek parketvloeren zijn opgebouwd uit lamellen van 6 tot 10mm dik (meestal 8mm) en worden volgens een bepaald motief gerangschikt. Het meest bekende hierin is het dambord. Deze kleine lamellen worden samengevoegd tot panelen en samengehouden aan de onderzijde door middel van nylonnetjes of papier. Deze wordt steeds vol verlijmd op de ondervloer, en ter plaatse geschuurd en afgewerkt. Bij meerlagen mozaïekparketvloer worden de lamellen op een drager (vezelplaat of MDF) bevestigd, met tand en groef voorzien en afgewerkt vanuit de fabriek. Dit is dus ook een meerlagig parketvloer. Deze kan vol verlijmd en ook zwevend geplaatst worden, en is dus ideaal voor de doe-het-zelver. De verschillende vormen geven ieder mozaïekparket een typisch decoratief uitzicht. Ook een diagonale plaatsing kan een variante zijn. De verschillende vormen zijn de bekende dambord, engelsvorm, evenwijdig of parallel, kleine dubbele visgraat, vlechtmotief, lamel op kant, castel, cabochon, kopshout, enz…
 • Lamparket, of traditionele parket (ook wel tapijtparket genoemd) – Deze massieve parketvloeren bestaan uit stroken zonder tand en groef, met een dikte van 6 tot 14 mm (in Belgik meestal 10mm.) Deze parketvloeren zijn niet zelfdragend. Ze worden dus (indien het element niet groter is dan 25×5) rechtstreeks verlijmd op de ondervloer, of bij grotere afmetingen worden deze lamellen gelijmd en genageld op een onderparket. Deze onderparket kan bestaan uit een mozaïekparket, OSB of WBP plaat, enz . Door de constructie van ondervloer en parket bekomt men een uiterst stabiel systeem welke de krimp van de lamellen beperkt, wat de egaalheid van deze vloeren ten goede komt. Deze traditionele parketvloer heeft mede door zijn aloude toepassing bewezen de beste en meest stabiele parketvloer te zijn op gebied van bredere delen. Gezien de uitgebreide mogelijkheid (tot verschillende motieven en boorden, houtsoorten, plaatsing op vele ondergronden, vele afwerkingmogelijkheden) kan dit type parket in alle woonkamers gebruikt worden (van klassiek, modern, rustiek tot retro, alles kan)
  De parketvormen in dit type van parket zijn onbeperkt. Eigenlijk kunnen alle mogelijke uitzichten op het systeem traditionele parket gemaakt worden. Veelal wordt dit type van parket geassocieerd met de visgraat, dambord, Hongaarse punt, stijlpanelen (zoals versaille, malte, kruisversaille, empire, Loire, enz…) Maar dit parket kan ook het uitzicht hebben van een plankenvloer waarbij ook heel brede delen gebruikt worden van vb planken van 20cm breed op 3m lang. Het voordeel van deze lamparket is dat de werking van deze bredere delen minder is dan van een tand en groef parket zonder onderparket
 • Parketvloer met tand en groef, of plankenvloer – Deze massieve parketvloeren zijn rondom voorzien van tand groef en bestaan in diktes vanaf 10 tot 40 mm, met variabele of vaste lengtes en breedtes. De meeste types worden best op de ondervloer gelijmd(al dan niet met een ondervloer). Afhankelijk van de dikte (minimum 20mm) kunnen deze ook op een roostering genageld worden). In mindere mate wordt deze vloer zwevend gelegd omwille van het nerveuze karakter van deze plaatsingsmethodeDe meeste tand en groef parketdelen bestaan zowel in breedte als in lengte uit één deel. Een kleine hoeveelheid hiervan bestaat uit één of meerdere samenstellingen van massieve delen in de lengte of in de breedte (vb gevingerlaste of met dubbele zwaluwstaartverbinding), waardoor de stabiliteit van het element verbetert.
  De meest bekende vormen zijn hiervan de plankenvloeren in alle diktes en afmetingen.De minder bekende vormen in tand en groef parket zijn o.a. visgraat, dambord, Hongaarse punt en versailles. (deze vormen vindt men eerder terug in het traditionele parket of lamparket omwille van de kwaliteit)
 • Kopshout – Dit is massieve parketvloer samengesteld uit blokjes hout waarvan de vezelrichting niet horizontaal ligt maar verticaal. Hierdoor wordt het loopvlak gevormd door kopshoutDe plaatsing gebeurt door verlijming van de geprefabriceerde panelen (samengevoegd door een net) met aangepaste lijm. De werking van kopshout is groter dan van normaal langshout waardoor enige voorzorgen nodig zijn. Deze wordt steeds terplaatse geschuurd en behandeldDit parket bezit een hoge slijtvastheid, waardoor deze uitermate geschikt is voor intensief belopen ruimtes.
 • Meerlagige parketvloer (ook samengestelde parket, gelamelleerde parket of lamelparket genoemd) – Deze parketvloer is opgebouwd uit 2 of meerdere lagen hout op houtachtige materialen waarvan de slijtlaag (of toplaag) uit minimum 2.5mm edel hout bestaat.Meestal is dit 4, 5, of 6mm edel hout, dus voldoende voor een levenslang parketDe stroken of panelen hebben steeds een tand en groef verbinding op de 4 zijden.Deze kunnen in zowel onafgewerkte vorm (al dan niet voorgeschuurd) of afgewerkte vorm vanuit de fabriek verkregen worden.De onderlaag kan opgebouwd zijn uit :
  • gekruiste grenen onderlagen (in 1, 2 of meerdere lagen)
  • MDF, vezelplaat, multiplex
   De toplaag kan uit één of meerdere delen samengesteld zijn. :
  1. De één-plank, waarbij het uitzicht van slijtlaag dezelfde afmeting heeft als de drager
  2. De 2-plank, waarbij de slijtlaag in de breedte verdeeld wordt in 2 delen, en de totale afmeting de som is van de 2 delen van de slijtlaag
  3. De 3 of 4 plank waarbij de slijtlaag in de breedte verdeeld wordt in 3 of 4 delen. De totale afmeting van het element is de som van alle plankjes samen (in lengte en breedte. Ook de lengte van deze stroken is meestal veel korter dan de totalen lengte van de plank. In werkelijkheid legt men vb een element van 2500x190mm met het uitzicht van een plankje van 400×60 Het voordeel van deze parketvloer is de eenvoudige en stofvrije plaatsing van het product, de goede prijs/kwaliteitsverhouding en stabiliteit door de meerlagige samenstelling. Een ideale combinatie voor de doe-het-zelver, of voor een snelle plaatsing! Deze parketvorm kan zwevend geplaatst worden, of vol verlijmd worden afhankelijk van het type en merk. Uiteraard zal u bij het belopen van een zwevend geplaatste vloer meer loopgeluiden horen dan bij een vol verlijmde vloer

Soorten vloerbedekkingen

Fineer “parket” (of houten vloerbedekking)

Deze vloerbedekking is op basis van hout waarvan de toplaag uit minder dan 2.5mm massief edel hout bestaat. De onderlaag kan opgebouwd zijn uit MDF, vezelplaat of multiplex, e.a.

De stroken zijn in de onderlaag voorzien van tand en groef en zijn meestal afgewerkt vanuit de fabriek met een vernislaag.

De toplaag kan uit een 1,2, of 3 strip bestaan afhankelijk van de fabrikant.

Het voordeel van deze fineerparket is de eenvoudige legmethode en het natuurlijk karakter t.o.v. laminaatparket. Ook de prijs is een meevaller t.o.v. een echt massief parket. Je kan deze vloer niet meer herschuren dus is de levensduur beperkt.

Deze vloeren zijn dus eerder geschikt voor licht huishoudelijk gebruik (zoals slaapkamers)

Copyright © 2019 W&A Parket. All rights reserved. Cookies | Disclaimer | Privacy statement