Urban legend : chape droogt altijd 1cm per week

lekkende_bouwdroger_chape_droogt_niet

Over de snelheid dat een dekvloer of een chape uit droogt zijn al vele verhalen de wereld in gestuurd. De bekendste urban legend is toch wel dat een chape met een snelheid van 1 cm per week zou uitdrogen. Alsof een chape ook een interne klok zou hebben, of het natuurlijk proces van uitdrogen plots een exacte wetenschap zou zijn ? Natuurlijk niet, maar jammer genoeg kan dit leiden tot frustraties bij de bouwheer die vaak een een deadline heeft en natuurlijk zijn droomproject zo snel als mogelijk in dienst wenst te nemen.

Daarom verhullen wij u graag een aantal vuistregels om deze frustraties te kunnen vermijden

kwaliteit van de chape

Als eerste is de samenstelling van de chape heel belangrijk in het bepalen van het droogproces. Een chape met de juiste hoeveelheid aan cement zand verhouding zal gemiddeld langer het vocht vast houden dan een chape met te weinig cement.  Ook zal het goed verdichten of polieren van de dekvloer door de chappist er voor zorgen dat de poriën meer gesloten worden en hierdoor wordt ook een harde toplaag van de dekvloer bekomen.  Hierdoor zal in de praktijk een correct geplaatste chape langer drogen ten opzichten van een niet professioneel geplaatste chape. U kan de minder goede chapes herkennen aan het feit dat er sneller korreltjes zand loskomen van de toplaag en een zanderig uitzicht geven.

Dikte van de chape

De totale uitvulling van de dekvloer zal zeker bepalend zijn voor de totale droogtijd. Volgens de urban legend zou een chape van 5cm dik na 5 weken droog zijn. Jammer genoeg voor de bouwheer klopt dit nooit omdat er nog wel wat factoren van belang zijn.

klimatologische omstandigheden

het klimaat in uw project heeft ook een heel grote impact. Chape heeft een lage luchtvochtigheid nodig en een hoge temperatuur. Veelal zal tijdens de periode nà de plaatsing van de chape uw project nog niet verwarmd zijn en moeten er nog veel vochtige werken gebeuren. Om deze reden is de kans groot dat de eerste maanden nà de uitvoering van de dekvloer uw chape bijna niet droogt.

Wat kan je zelf ondertussen doen? Wij raden aan om de eerste weken zeer goed te verluchten en het gebouw zoveel als mogelijk open te laten (bij vochtig weer kan je beter sluiten). In het begin mag de chape namelijk niet te snel uidrogen. Nà enkele weken mag je het droogproces beginnen versnellen door de verwarming op te starten en wij raden zeker aan om een bouwdroger te plaatsen omdat hierdoor de luchtvochtigheid optimaal verlaagd wordt. Indien ook een vloerverwarming is toegepast is het opstarten van de vloerverwarming cruciaal om de chape droog te krijgen. Zonder verwarming is het bijna onmogelijk om de noodzakelijke vochtigheidsgraad te bekomen. Plan de opstart van uw vloerverwarming dus zo snel als mogelijk in, eventueel in combinatie met een bouwdroger.

realistische snelheid

Bij het aanmaken van een chape wordt ongeveer 5 tot 6% vocht gebruikt. Voor een chape zonder vloerverwarming is het te behalen vochtgehalte volgens de norm 2,5% en bij chape met vloerverwarming moet deze uitdrogen tot 2%. Dit betekend dat er ongeveer 3 tot 4% vocht moet verdwijnen uit de chape. We weten ondertussen ook dat de snelheid van verschillende factoren afhankelijk is. De snelheid van drogen is in het begin ook sneller dan op het einde van de droogperiode. Zo is het mogelijk dat in het begin 0,5 tot 1% daling per week opgemeten wordt en op het einde slechts 0,25 tot 0,1% daling per week. Een gemiddelde en realistisch vochtvermindering van een cementgebonden chape is ongeveer 0,5% per week. Een voorbeeld uit de praktijk : Bij een chape van 5 cm waar alle omstandigheden ideaal waren, is een droogtijd van van 12 weken of 3 maand te verwachten. Dit is een goed gemiddelde waardoor u met de vuistregel van 0,5 cm per week mag rekening houden. Maar zoals bij elk natuurlijk proces wordt de regels dagelijks geschonden, er zijn dus altijd uitschieters zowel positief maar ook negatief. Uiteindelijk is een vuistregeltje ook maar een richtlijn en moet het restvocht van een chape daadwerkelijk gemeten worden om de waarheid te kennen.

Tips

→ bedek de chape tijdens het droogproces met niets, ook niet met een overschotje tegels, een karton doos, of meubels.

→ aan de randen mag je de randstroken of dampscherm die de dekvloer dreigt te bedekken weg snijden.

→ bij gebruik van een bouwdroger zet je het toestel best op een zone waar geen parket komt (bijvoorbeeld op een tegelvloer) en dicht bij een afvoer. het toestel kan al eens lekken waardoor je soms weken tot maanden langer moet drogen. Beter voorkomen dan genezen.

→ plaats steeds een bouwdroger als de planning voor u belangrijk is, zeker niets verplichtend. Wij volgen uw project steeds nauwgezet op alsook de snelheid volgens uw project deadline.

→ blijf verwarmen ook tijdens de nacht. Hoe hoger de temperatuur hoe beter uw chape zal uitdrogen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2019 W&A Parket. All rights reserved. Cookies | Disclaimer | Privacy statement