Urban legend : chape droogt altijd 1cm per week

lekkende_bouwdroger_chape_droogt_niet

Over de snelheid dat een dekvloer of een chape uit droogt zijn al vele verhalen de wereld in gestuurd. De bekendste urban legend is toch wel dat een chape met een snelheid van 1 cm per week zou uitdrogen. Alsof een chape ook een interne klok zou hebben, of het natuurlijk proces van uitdrogen plots een exacte wetenschap zou zijn ? Natuurlijk niet, maar jammer genoeg kan dit leiden tot frustraties bij de bouwheer die vaak een een deadline heeft en natuurlijk zijn droomproject zo snel als mogelijk in dienst wenst te nemen.

Daarom verhullen wij u graag een aantal vuistregels om deze frustraties te kunnen vermijden

kwaliteit van de chape

Als eerste is de samenstelling van de chape heel belangrijk in het bepalen van het droogproces. Een chape met de juiste hoeveelheid aan cement zand verhouding zal gemiddeld langer het vocht vast houden dan een chape met te weinig cement.  Ook zal het goed verdichten of polieren van de dekvloer door de chappist er voor zorgen dat de poriën meer gesloten worden en hierdoor wordt ook een harde toplaag van de dekvloer bekomen.  Hierdoor zal in de praktijk een correct geplaatste chape langer drogen ten opzichten van een niet professioneel geplaatste chape. U kan de minder goede chapes herkennen aan het feit dat er sneller korreltjes zand loskomen van de toplaag en een zanderig uitzicht geven.

Dikte van de chape

De totale uitvulling van de dekvloer zal zeker bepalend zijn voor de totale droogtijd. Volgens de urban legend zou een chape van 5cm dik na 5 weken droog zijn. Jammer genoeg voor de bouwheer klopt dit nooit omdat er nog wel wat factoren van belang zijn.

klimatologische omstandigheden

het klimaat in uw project heeft ook een heel grote impact. Chape heeft een lage luchtvochtigheid nodig en een hoge temperatuur. Veelal zal tijdens de periode nà de plaatsing van de chape uw project nog niet verwarmd zijn en moeten er nog veel vochtige werken gebeuren. Om deze reden is de kans groot dat de eerste maanden nà de uitvoering van de dekvloer uw chape bijna niet droogt.

Wat kan je zelf ondertussen doen? Wij raden aan om de eerste weken zeer goed te verluchten en het gebouw zoveel als mogelijk open te laten (bij vochtig weer kan je beter sluiten). In het begin mag de chape namelijk niet te snel uidrogen. Nà enkele weken mag je het droogproces beginnen versnellen door de verwarming op te starten en wij raden zeker aan om een bouwdroger te plaatsen omdat hierdoor de luchtvochtigheid optimaal verlaagd wordt. Indien ook een vloerverwarming is toegepast is het opstarten van de vloerverwarming cruciaal om de chape droog te krijgen. Zonder verwarming is het bijna onmogelijk om de noodzakelijke vochtigheidsgraad te bekomen. Plan de opstart van uw vloerverwarming dus zo snel als mogelijk in, eventueel in combinatie met een bouwdroger.

realistische snelheid

Bij het aanmaken van een chape wordt ongeveer 5 tot 6% vocht gebruikt. Voor een chape zonder vloerverwarming is het te behalen vochtgehalte volgens de norm 2,5% en bij chape met vloerverwarming moet deze uitdrogen tot 2%. Dit betekend dat er ongeveer 3 tot 4% vocht moet verdwijnen uit de chape. We weten ondertussen ook dat de snelheid van verschillende factoren afhankelijk is. De snelheid van drogen is in het begin ook sneller dan op het einde van de droogperiode. Zo is het mogelijk dat in het begin 0,5 tot 1% daling per week opgemeten wordt en op het einde slechts 0,25 tot 0,1% daling per week. Een gemiddelde en realistisch vochtvermindering van een cementgebonden chape is ongeveer 0,5% per week. Een voorbeeld uit de praktijk : Bij een chape van 5 cm waar alle omstandigheden ideaal waren, is een droogtijd van van 12 weken of 3 maand te verwachten. Dit is een goed gemiddelde waardoor u met de vuistregel van 0,5 cm per week mag rekening houden. Maar zoals bij elk natuurlijk proces wordt de regels dagelijks geschonden, er zijn dus altijd uitschieters zowel positief maar ook negatief. Uiteindelijk is een vuistregeltje ook maar een richtlijn en moet het restvocht van een chape daadwerkelijk gemeten worden om de waarheid te kennen.

Tips

→ bedek de chape tijdens het droogproces met niets, ook niet met een overschotje tegels, een karton doos, of meubels.

→ aan de randen mag je de randstroken of dampscherm die de dekvloer dreigt te bedekken weg snijden.

→ bij gebruik van een bouwdroger zet je het toestel best op een zone waar geen parket komt (bijvoorbeeld op een tegelvloer) en dicht bij een afvoer. het toestel kan al eens lekken waardoor je soms weken tot maanden langer moet drogen. Beter voorkomen dan genezen.

→ plaats steeds een bouwdroger als de planning voor u belangrijk is, zeker niets verplichtend. Wij volgen uw project steeds nauwgezet op alsook de snelheid volgens uw project deadline.

→ blijf verwarmen ook tijdens de nacht. Hoe hoger de temperatuur hoe beter uw chape zal uitdrogen.

Waarom krimpt mijn parket tijdens de winter?

massief visgraat eik parket met krimp op de randen van de visgraat plankjes- massief parket met krimp

help, mijn parket krimpt !

Tijdens de winterperiodes, en bij uitbreiding vanaf november tot ongeveer Mei, is algemeen de luchtvochtigheid wat lager dan tijdens de zomer. Tijdens deze periodes komt het wel eens voor dat mensen met veel hout in de woning merken dat het hout krimpt of kleine barstjes vertoont. Heeft u een massieve parketvloer of een parket op vloerverwarming dan is de kans altijd iets groter dat u dit fenomeen op een bepaald moment ook zal opmerken. Geen paniek, als u dit snel genoeg opmerkt is er niets aan de hand.  Lees dit artikel eens door en volg deze tips alvast op, en contacteer ons gerust voor meer informatie

Waarom krimpt hout?

Hout is een hygroscopisch materiaal wat betekend dat het vocht kan opnemen en afgeven. Hout zal dit doen in verhouding tot Relatieve vochtigheid (RV). Als de RV stijgt zal ook het houtvocht stijgen, als de RV daalt zal ook het houtvocht dalen.  Als het houtvocht daalt dan zal er een krimp optreden op het hout. De oorzaak van de krimp is voornamelijk ten gevolge van de heersende relatieve vochtigheid maar ook van de temperatuur. De hoeveelheid krimp van hout is afhankelijk van de werkingscoëfficiënt van de houtsoort zelf, de hoeveelheid houtvochtverlies, de temperatuur en de tijdsduur van de blootstelling. Heeft u dus een eiken parketvloer dan zal de werking van het hout beter zijn dan bij een beuken parketvloer, maar nog niet beter dan bijvoorbeeld een teak parket. de technische kenmerken van uw houtsoort kan u hier vinden. 

 

relatie tussen evenwichtvochtgehalte hout en relatieve vochtigheid -bij 20°c v2-png
Verhouding tussen RV en houtvocht

De belangrijkste oorzaak van de krimp is dus de lage luchtvochtigheid, want het houtvocht zal dus veranderen naargelang de verandering in de relatieve luchtvochtigheid. De precieze relatie is wel afhankelijk van de houtsoort, en/of het houtvocht stijgt of daalt waardoor we merken dat dit proces niet rechtlijnig verloopt. Onderstaand kan u een grafiek vinden waar je merkt dat een RV van 40% ongeveer overeen komt met 9% houtvocht. Alles wat lager is dan 40% kan een risico vormen op krimp. De tijdsduur speelt ook een grote rol hierin. U moet weten dat hout vrij traag vocht zal afgeven, en dit is dan ook weer afhankelijk van het hout zelf en de afwerking van het hout. algemeen kunnen we stellen dat hout +- 1% per maand van zijn vocht kan afgeven. Een houtsoort met een minder goede kwaliteiten in combinatie met een zeer lage RV kan dit sneller doen dan zeer stabiele houtsoorten. Hierdoor komt het dus veel voor dat u pas de krimp opmerkt als dit al maanden bezig is, waardoor krimp of barstjes pas zichtbaar worden vanaf maart tot juni.

 

waarom is de luchtvochtigheid lager tijdens de winter

De luchtvochtigheid is van dag tot dag, en van uur tot uur verschillend. Deze is afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, zoals de buitentemperatuur en de weersomstandigheden. Tijdens de winterperiodes is algemeen de temperatuur wat lager waardoor de absolute hoeveelheid vocht in de lucht lager is. Ook is het heel belangrijk om te weten dat relatief vochtige buitenlucht die in uw woning opgewarmd wordt zijn Relatieve vochtigheid verlaagd wordt. Hierdoor is het dus mogelijk als je de luchtvochtigheid in de winter buiten zou meten je bijvoorbeeld 70% kan optekenen bij 3°C , maar binnen in een opgewarmde ruimte bij 20°C kamertemperatuur je slechts 20%RV zal over houden. We hebben dit voorbeeld uitgewerkt in onderstaande diagram (vb1)

 

Het Mollier diagram toont het effect van de temperatuur op de Relatieve vochtigheid.

Het is dus een normaal verschijnsel dat de luchtvochtigheid in onze woningen lager is tijdens de winter, en dit effect zal dus versterkt worden als uw temperatuur in de woning zeer hoog is. Het is dus aan te raden om de ruimte temperatuur niet te hoog te kiezen (max. 21°C) en de luchtvochtigheid op peil te houden (min. 40% RV)

 

relatie Relatieve luchtvochtigheid en temperatuur - Mollier diagram-png

Het effect van vloerverwarming

Zoals we ondertussen uit bovenstaande kunnen afleiden heeft de temperatuur ook een invloed op de luchtvochtigheid, en de luchtvochtigheid heeft een invloed op de werking van het hout en dus ook op de krimp. Het is dus begrijpelijk dat een te hoge temperatuur niet goed is voor de krimp van uw parket. Het is dus aan te raden om de ruimtetemperatuur niet te hoog te kiezen, en de maximale temperatuur aan het oppervlak van de parket te beperken tot 28°c.

Ook de opbouw van de parket kan de werking beïnvloeden. Een volledig massief parket zal dus in verhouding meer krimpen dan een samengesteld parket van hoge kwaliteit.  Ook de opbouw van uw vloerverwarming kan hier een rol in spelen. Moet u nog een keuze maken in de opbouw van uw ondergrond of uw parketvloer, lees dan zeker dit artikel er eens op na “parket met vloerverwarming”

Hoe kan ik de luchtvochtigheid op een goed peil houden?

Algemeen wordt aangenomen dat het goed is om de luchtvochtigheid boven de 40% RV te houden. Indien je merkt dat de luchtvochtigheid al een tijdje heel laag (bijvoorbeeld 20-30%RV) ,  of je merkt al een lichte krimp in uw parket of barstjes in het hout dan is het verstandig uw luchtvochtigheid terug boven de 40%RV of hoger te brengen door de ruimtes te bevochtigen. Hiervoor zijn verschillende toestellen op de market die de omgevingslucht zullen bevochtigen. We onderscheiden 2 belangrijke types die ofwel enkel de lucht bevochtigen, of ook de lucht wassen en bevochtigen. het 2e type heeft als voordeel dat ook de stofdeeltjes uit de lucht gewassen worden, anderzijds zal het 1e type doorgaans een grotere ruimte kunnen bevochtigen. Ook is het belangrijk om een zo groot mogelijk toestel aan te schaffen zodat u uw volledige ruimte kan bevochtigen en met een zo groot mogelijks watervoorraad zodat u niet constant het water moet bijvullen. Het beste type toestel zal ook zorgen voor een automatische watertoevoer zodat u zo weinig mogelijk tijd moet besteden aan uw toestel op te vullen.

Meten is weten. Wij raden het dus ook aan om een luchtvochtigheidsmetertje aan te kopen om de luchtvochtigheid te kunnen controleren. Er bestaan reeds kleine toestellen van ong. 20€/st

 

massief parket met krimp barstjes

Geen paniek

Hout kan dus zijn vocht verliezen en krimpen, maar ook vocht opnemen en uitzetten. Als je tijdig ingrijpt dan is de kans klein dat er permanente schade is aan uw parketvloer. Tijdens de zomer zal uw parket weer voldoende vocht opnemen en mogelijks van zichzelf de zichtbare voegen sluiten alsof er niets gebeurt is. Barstjes in het hout zoals onderstaande zullen wel permanente schade aanbrengen aan uw parket. Grijp dus tijdig in en bevochtig uw ruimtes

 

Gezondheid

Toch is het altijd zinvol om voor uw eigen gezondheid de luchtvochtigheid boven de 40% te houden. Studies wereldwijd hebben uitgewezen dat woningen die een goede vochthuishouding hebben veel gezonder zijn voor hun bewoners. Als u lang vertoeft in een woning met een lage luchtvochtigheid is de kans groter op gezondheidsklachten. Mensen zouden gevoeliger zijn aan de luchtwegen en longen, zouden zich minder kunnen concentreren en ook minder productief zijn, en zelfs op lange termijn chronische luchtwegeninfecties kunnen ontwikkelen. Ook de huid zou sneller uitdrogen en op lange termijn een versneld verouderingseffect kunnen veroorzaken. Genoeg redenen om niet alleen aan de gezondheid van uw parket maar ook aan die van uw familie te denken toch?

Onze tips

  • meet uw luchtvochtigheid,
  • is de minimale relatieve vochtigheid lager is dan 40% RV, plaats dan een luchtbevochtiger
  • een ruimte temperatuur van 21°c is gezond, kies bij voorkeur geen hogere temperatuur
  • vloerverwarming :
    • maximale temperatuur in de leiding : 35°C
    • maximale temperatuur onder het parket :28°C
  • Bevochtigen is gezond voor uw eigen welzijn en dat van uw familie

 


 

Luchtbevochtigers

W&A kan u verschillende luchtbevochtigers aanbieden voor ruimtes van 25m² tot 500m².  De werking is vrij eenvoudig, gewoon aansluiten, water toevoegen en het toestel doet het nodige. Vergeet zeker niet een luchtvochtigheidsmetertje of hygrometer aan te schaffen

contacteer ons en wij bezorgen u het gewenste toestel
contacteer ons voor meer info

 


 

Copyright © 2019 W&A Parket. All rights reserved. Cookies | Disclaimer | Privacy statement